Stel je vraag

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
initial version

De verandering in flux komt er doordat een gedeelte van de oppervlakte A in het veld terechtkomt (of later er weer uit gaat). De strook die per tijdseenheid in het veld schuift is constant, door de rechthoekige vorm van de winding.