Stel je vraag

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
initial version

Je wagentje begint op t=0 op -A of +A (het teken mag je kiezen, dat hangt af van de richting van de as.