Stel je vraag

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
initial version

Je volgt het volgende stappenplan.

1) Je bepaald het aantal onverzadigdheden. In dit geval is dat 1 onverzadigdheid.

2) Je zoekt de verschillende functieisomeren. Hier zijn dit enkel de aldehyden die alkanen zijn (zie opgave en het feit dat er maar onverzadigdheid is).

3) Zoek van alle functieisomeren de plaatsisomeren. Hier is dit niet van toepassing daar aldehyden geen plaatsisomeren hebben

4) Zoek alle ketenisomeren. Dat heb je gedaan en dat ziet er goed uit.

5) Controleer of er geen stereo-isomeren zijn. Dit is CIS/TRANS isomerie en optische isomerie (controleer of er een chiraal C-atoom is = 4 verschillende bindingspartners.

Dus check punt 5 nog eens goed. Teken de verschillende moleculen uit en geef maar even aan waar zich een chiraal C-atoom bevindt zodoende dat je vijf isomeren bekomt.

Succes !!

Je volgt het volgende stappenplan.

1) Je bepaald bepaalt het aantal onverzadigdheden. In dit geval is dat 1 onverzadigdheid.

2) Je zoekt de verschillende functieisomeren. Hier zijn dit enkel de aldehyden die alkanen zijn (zie opgave en het feit dat er maar onverzadigdheid is).

3) Zoek van alle functieisomeren de plaatsisomeren. Hier is dit niet van toepassing daar aldehyden geen plaatsisomeren hebben

4) Zoek alle ketenisomeren. Dat heb je gedaan en dat ziet er goed uit.

5) Controleer of er geen stereo-isomeren zijn. Dit is CIS/TRANS isomerie en optische isomerie (controleer of er een chiraal C-atoom is = 4 verschillende bindingspartners.

Dus check punt 5 nog eens goed. Teken de verschillende moleculen uit en geef maar even aan waar zich een chiraal C-atoom bevindt zodoende dat je vijf isomeren bekomt.

Succes !!

Je volgt het volgende stappenplan.

1) Je bepaalt het aantal onverzadigdheden. In dit geval is dat 1 onverzadigdheid.

2) Je zoekt de verschillende functieisomeren. Hier zijn dit enkel de aldehyden die alkanen zijn (zie opgave en het feit dat er maar 1 onverzadigdheid is).

3) Zoek van alle functieisomeren de plaatsisomeren. Hier is dit niet van toepassing daar aldehyden geen plaatsisomeren hebben

4) Zoek alle ketenisomeren. Dat heb je gedaan en dat ziet er goed uit.

5) Controleer of er geen stereo-isomeren zijn. Dit is CIS/TRANS isomerie en optische isomerie (controleer of er een chiraal C-atoom is = 4 verschillende bindingspartners.

Dus check punt 5 nog eens goed. Teken de verschillende moleculen uit en geef maar even aan waar zich een chiraal C-atoom bevindt zodoende dat je vijf isomeren bekomt.

Succes !!

Je volgt het volgende stappenplan.

1) Je bepaalt het aantal onverzadigdheden. In dit geval is dat 1 onverzadigdheid.

2) Je zoekt de verschillende functieisomeren. Hier zijn dit enkel de aldehyden die alkanen zijn (zie opgave en het feit dat er maar 1 onverzadigdheid is).

3) Zoek van alle functieisomeren de plaatsisomeren. Hier is dit niet van toepassing daar aldehyden geen plaatsisomeren hebben

4) Zoek alle ketenisomeren. Dat heb je gedaan en dat ziet er goed uit.

5) Controleer of er geen stereo-isomeren zijn. Dit is CIS/TRANS isomerie en optische isomerie (controleer of er een chiraal C-atoom is = 4 verschillende bindingspartners.bindingspartners).

Dus check punt 5 nog eens goed. Teken de verschillende moleculen uit en geef maar even aan waar zich een chiraal C-atoom bevindt zodoende dat je vijf isomeren bekomt.

Succes !!