Stel je vraag

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
initial version

Ik denk dat er dan twee mogelijkheden zijn:

  • Oftewel is de som van de krachten gelijk aan 0 (de krachten heffen elkaar op)

    Voorbeeld: een voorwerp ligt in rust op de tafel: de nettokracht is nul want FZ = FN


  • Oftewel beweegt het voorwerp aan een constante snelheid.

    Voorbeeld: een auto rijdt met een constante snelheid op een rechte baan: FRES = 0

Hopelijk helpt dit jou verder!