Stel je vraag

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
initial version

Het aantal mol berekenen is inderdaad de eerste stap.

  • Voor HCl vinden we: aantal mol H+ gelijk aan 10-4 mol.
  • Voor NaOH vinden we: aantal mol OH- is gelijk aan 9.10-5 mol. (Hier dus eerst pH omzetten naar pOH!)

Dan de reactievergelijking opschrijven: HCl + NaOH --> NaCl + H2O

  • NaOH is het limiterend reagens dus reageert volledig weg. Op basis daarvan vinden we dat er 10-5 mol HCl overblijft na de reactie.

HCl zal dus als enige de verdere pH bepalen. Want: NaOH is volledig weggereageerd. NaCl is een zout, dus is neutraal. Water is ook neutraal.


De laatste stap is dus de pH berekenen van 10-5 mol HCl in een volume van 100 ml. Zo komen we op een pH 4.

Het aantal mol berekenen is inderdaad de eerste stap.

  • Voor HCl vinden we: aantal mol H+ gelijk aan 10-4 mol.
  • Voor NaOH vinden we: aantal mol OH- is gelijk aan 9.10-5 mol. (Hier dus eerst pH omzetten naar pOH!)

Dan de reactievergelijking opschrijven: HCl + NaOH --> NaCl + H2O

  • NaOH is het limiterend reagens dus reageert volledig weg. Op basis daarvan vinden we dat er 10-5 mol HCl overblijft na de reactie.

HCl zal dus als enige de verdere pH bepalen. Want: NaOH is volledig weggereageerd. NaCl is een zout, dus is neutraal. Water is ook neutraal.


De laatste stap is dus de pH berekenen van 10-5 mol HCl in een volume van 100 ml. Zo komen we op een pH gelijk aan 4.