Stel je vraag

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
initial version

Isabelle,

Bereken eerst de energie die aan zo'n elekron toegevoegd wordt. Dit door q *∆V Vervolgens haal je de snelheid uit Ekin=(mv²)/2

Myriam