Stel je vraag

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
initial version

Voor de snelheid van de golfbeweging neem je de afgeleide naar de tijd. Dat geeft je de snelheid op een bepaalde plaats. (Dit is de snelheid van een deeltje dat zich op die plaats bevindt en een trilling ondergaat door de golf)

Voor de voortplantingssnelheid van de golf: v= (2pi/k) f (Dit is de snelheid waarmee het fenomeen golf zich voortplant)