Stel je vraag

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
initial version

De kans is 86/280 =43/140. je bekomt dit best door het gebruik van een tabel : je vult de tabel eerst in en dan lees je het resultaat af !

         man         vrouw       totaal

roker 86 64 150

niet-roker 194 256 450

totaal 280 320 600

click to hide/show revision 2
No.2 Revision

De kans is 86/280 =43/140. je bekomt dit best door het gebruik van een tabel : je vult de tabel eerst in en dan lees je het resultaat af !

 

$$ \begin{array}{llll} & man & vrouw totaal

roker 86 64 150

niet-roker 194 256 450

& totaal \newline & & & \newline roker & 86 & 64 & 150 \newline niet \ roker & 194 & 256 & 450 \newline totaal & 280 & 320 600& 600 \end{array}$$

click to hide/show revision 3
No.3 Revision

De kans is 86/280 =43/140. $86/280 =43/140$. je bekomt dit best door het gebruik van een tabel : je vult de tabel eerst in en dan lees je het resultaat af !

$$ \begin{array}{llll} & man & vrouw & totaal \newline & & & \newline roker & 86 & 64 & 150 \newline niet \ roker & 194 & 256 & 450 \newline totaal & 280 & 320 & 600 \end{array}$$

click to hide/show revision 4
No.4 Revision

De kans is $86/280 =43/140$. je bekomt dit best door het gebruik van een tabel : je vult de tabel eerst in en dan lees je het resultaat af !

$$ \begin{array}{llll} & man & vrouw & totaal \newline & & & \newline roker & 86 & 64 & 150 \newline niet \ roker & 194 & 256 & 450 \newline totaal & 280 & 320 & 600 \end{array}$$