Stel je vraag

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
initial version

Niet teveel tijd hierin insteken...

Tip: zoek de vergrotingen van beide eens op... je gaat zien dat t 1000keer meer is bij de elektronenmicroscoop