Stel je vraag

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
initial version

Antwoord D

Ze zijn beide belangrijk, maar de elektronen zijn langer belangrijk.