Stel je vraag

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
initial version

lees het gegeven "gasmengsel van stoichiometrische hoeveelheden van een alkaan en zuurstofgas" extra goed. daarin vind je het antwoord eigenlijk al op de vraag.

C:\fakepath\chemie vraag 12.jpg

lees het gegeven de gegevens "gasmengsel van stoichiometrische hoeveelheden van een alkaan en zuurstofgas" en "Na de volledige verbranding van het alkaan" extra goed. daarin Daarin vind je het antwoord eigenlijk al op de vraag.

C:\fakepath\chemie vraag 12.jpg