Stel je vraag

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
initial version

Alleen in het eerste geval mag je de 2 er voor plaatsen. De ln(x²) = ln(x.x) = ln x + ln x = 2 lnx

De laatste vorm bevat in de integraal (ln(x))²= (ln x)(ln x) en is dus een product van twee functies.