Stel je vraag

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
initial version

Waar heb je deze vraag gevonden?

Dit lijkt me niet onmiddellijk een vraag voor het toelatingsexamen. Daar ammonium als zwak zuur gevormd wordt uit ammoniumchloride is hier de sleutel van de oplossing voor deze vraag, maar dan heb je minium de pKz waarde van ammonium nodig. Werd deze niet gegeven in de opgave?