Stel je vraag

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
initial version

De waarden voor m zijn dan ook verkeerd. Stel ze aan elkaar gelijk en gebruik de discriminant methode om de RAAKpunten te vinden.