Stel je vraag

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
initial version

Voor Diana is het aantal broers = aantal zussen. Stellen we x = y

Een broer van Diana heeft één zus meer (Diana) en één broer minder (hij is zelf één van de jongens) Stellen we dus (x+1) = 1,5 (y-1)

Dit moet je kunnen oplossen! Vervang een x door y in de laatste vergelijking (of omgekeerd)