Stel je vraag

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
initial version

Hey Eline,

Je zou om de beginsnelheid te berekenen de formule van een ERB moeten gebruiken. Bij de horizontale worp wordt de horizontale beweging gegeven door een ERB (dus geen versnelling) en de verticale beweging door een EVRB (in dit geval constante versnelling "g"). De tijd die je gevonden hebt is goed. Probeer het zo eens? Ik kom het zo dan wel uit, dus ik denk dat het klopt.

Dan zou je b) ook moeten lukken, je methode is goed maar door je fout in a) kom je daar ook iets verkeerd uit.

Voor C zou je moeten werken binnen driehoeken met de grootte van de snelheidsvectoren. Ik heb de resulterende snelheidsvector (die je in b berekent) gebruikt en de grootte van de snelheidsvector in de verticale richting. Lukt het zo? Ik hoop dat ik geholpen heb!

Jaak