Stel je vraag

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
initial version

Bepaal eerst de stroomzin in de geleider en in het raam. Het geleidende kader beweegt weg van de stroom voerende geleider. Dus de flux vermindert (flux is het sterkst geconcentreerd vlak bij de geleider). Er komt in het kader een stroom in wijzerzin.

Nu zie je dat de stroom in de kader aan de linkerkant en de stroom in de geleider in dezelfde richting lopen. Als dat het geval is zullen de geleiders elkaar aantrekken. Voor de geleider aan de rechterkant: stroom in tegengestelde richting, dus afstoten (maar die kracht is minder sterk vanwege de grotere afstand tot de geleider).