Stel je vraag

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
initial version

Als de golf naar rechts loopt en B ligt een kwart golflengte rechts van A dan doet B hetzelfde als A maar een kwart periode later.

Let op bij het overgaan van een y-t grafiek naar een y-x grafiek, vooral bij een rechts lopende golf.