Stel je vraag

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
initial version

Ik zou 0.032 schrijven als 2^5. 10^(-3). Je kan het dan ook schrijven als het logaritme van 2^5.10^(-3) gedeeld door het logaritme van e, maar het logaritme van e staat helaas niet op het formularium dus verder weet ik het ook niet. Bij sommige oefeningen van kernfysica mag je wel een rekentoestel gebruiken, omdat ze niet mogelijk zijn uit je hoofd, dus misschien moet je is kijken of dat zo'n oefening is.