Stel je vraag

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
initial version

In a) : $h=v_0^2/(2g)$ : het teken is verkeerd ! Gelieve de rest van uw berekeningen aan te passen !