Stel je vraag

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
initial version

Stereoisomerie kent twee vormen van isomerie: CIS - Trans Isomerie( zoals hierboven uitgelegd) en optische isomerie. Optische isomerie krijg je wanneer je een chiraal (asymetrisch) koolstofatoom hebt. Dit is koolstofatoom met verschillende bindingspartners. Per chiraal koolstofatoom bestaan er twee verschillende moleculen die elkaars spiegelbeeld zijn. Ik vermoed dat je deze twee vormen van stereoisomerie niet van elkaar hebt onderscheiden.

Stereoisomerie kent twee vormen van isomerie: CIS - Trans Isomerie( zoals hierboven uitgelegd) en optische isomerie. Optische isomerie krijg je wanneer je een chiraal (asymetrisch) koolstofatoom hebt. Dit is een koolstofatoom met 4 verschillende bindingspartners. Per chiraal koolstofatoom bestaan er twee verschillende moleculen die elkaars spiegelbeeld zijn. Ik vermoed dat je deze twee vormen van stereoisomerie niet van elkaar hebt onderscheiden.