Stel je vraag

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
initial version

Jaak, de vraag waar je naar verwijst is eigenlijk Vraag 15 (juli 2015) van het originele TAT-ex zoals te vinden op de website van onderwijs vlaanderen (http://www.ond.vlaanderen.be/toelatingsexamen/nl/). De vraag die jij aanhaalt heb je van de Atheneum Veurne site geplukt. Deze opgaven zijn niet altijd volledig, geven soms maar gedeeltelijk de gebruikte vraagstelling, zijn soms niet correct. Vanaf jaargang 2015 U gelieve de officiƫle originele vraagstelling te consulteren. Succes.