Stel je vraag

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
initial version

Er wordt aangegeven dat er een neerslag ontstaat en dat alle nitraten goed oplosbaar zijn. Goed de opgave lezen geeft over het algemeen al 60 % van de oplossing.