Stel je vraag
1

Wat is het verschil tussen arbeid en energie?

asked 2014-02-26 15:59:59 -0500

dr who gravatar image

updated 2015-03-13 16:55:02 -0500

yannick gravatar image

Kan iemand me het verschil uitleggen tussen arbeid en energie?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
2

answered 2014-03-28 12:25:32 -0500

Romain@REBUS gravatar image

updated 2015-03-13 16:55:13 -0500

yannick gravatar image

Arbeid is een vorm van energie nl. de energie verricht door een kracht. Er zijn echter vele vormen van energie :

  1. potentiële energie (eigen aan de plaats van een object) en dit kan zijn potentiële energie in het zwaartekrachtsveld van de aarde ($E_p = mgh$), in meer algemeen, in het gravitatieveld van de aarde $$E_p = -\frac{G \cdot M_{aarde} \cdot M_{object}}{r}$$
  2. omwille het elektrisch veld $E_p = k \frac{Q_1 Q_2}{r}$
  3. omwille van een elastische kracht $E_p = \frac{1}{2} \cdot x^2$;
  4. kinetische energie (eigen aan de snelehid van een voorwerp) $E_k = \frac{1}{2} m \cdot v^2$
  5. chemische energie
  6. kernenergie
edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Dag Romain, Hartelijk bedankt voor het antwoord. Ik heb je antwoord nog even omgezet naar LaTeX. Deze site ondersteund $\LaTeX$. Men moet gewoon de formule tussen $dollartekens$ te zetten. Kijk ook even naar de korte handleiding hier: http://toelatingsexamen.rebus.be/latex/

yannick ( 2014-03-28 14:26:20 -0500 )edit

p.s. je kan ook de vraag "upvoten" indien je het een goede vraag zou vinden.

yannick ( 2014-03-28 14:27:38 -0500 )edit

Ep in gravitatieveld en elektrisch veld: in de formule: in noemer r ipv r^2

Mileen@REBUS ( 2014-04-02 09:38:17 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2014-02-26 15:59:59 -0500

Aantal keer gelezen: 1,362 keer

Laatst gewijzigd: Mar 13 '15