Stel je vraag
1

wiskunde 1.4.7

asked 2016-07-02 04:01:20 -0500

Paulien.Verbiest gravatar image

updated 2016-07-02 07:34:26 -0500

Gegeven het stelsel van drie vergelijkingen met één parameter

x + (a+1)y + z =0

x + y + (a+1)z =0

2x + y + z = a+ 1

Er wordt gevraagd dit stelsel te bespreken.

Ik kom uit dat als a= -1 dat dit stelsel bepaald is (aangezien z een getal is en geen parameter). Als oplossingen heb ik x=-z, y=z en z=z. Klopt dit of niet? Zijn er nog oplossingen?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2016-07-02 07:29:43 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Paulien, Het is juist zo. Als je a=-1 invult kom je uit:

x+z=0
x+y=0
2x+y+z=0

De laatste vergelijking is de som van de vorige twee, dus dit is een onbepaald stelsel met één vrijheidsgraad.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-07-02 04:01:20 -0500

Aantal keer gelezen: 223 keer

Laatst gewijzigd: Jul 02 '16