Stel je vraag
1

chemie 8.23

asked 2016-07-02 08:13:04 -0500

Anne-Sophie gravatar image

updated 2016-07-02 09:02:17 -0500

image description image descriptionVolgende formule staat in het boekje blik op chemie (foto 1). Op basis hiervan zou ik zeggen dat in oefening 8.23: x = 2, y = 1 en zo dus bekomen molzuur = 2 molbase, maar het is net 2 molzuur = molbase, waar redeneer ik hier fout?

edit retag flag offensive close merge delete

4 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2016-07-03 09:30:16 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Bij neutralisatie reageert zuur met base. Het zuur heb je; de base is NaOH. Je kan aldus de reactievergelijking schrijven en uitbalanceren. Eens uitgebalanceerd kan je vinden hoeveel mol zuur er met de 0.02 mol NaOH overeenkomt. Van deze hoeveelheid is de massa gegeven. Dan kan je verder. Ja kan de molaire massa bepalen van de gehele molecule alsook delen ervan. Ja kan vinden hoeveel er voor (CH2)n overblijft en vervolgens n bepalen, wat gevraagd is.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Bedankt, heb het gevonden!

Anne-Sophie ( 2016-07-03 11:05:03 -0500 )edit
0

answered 2016-07-03 09:18:01 -0500

Anne-Sophie gravatar image

Hoe weet je hoe je dit kan uitbalanceren als de (CH2)n onbekend is?

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-07-02 09:26:55 -0500

Johan@REBUS gravatar image

De toegepaste formule is hier niet rechtstreeks bruikbaar. Enkel van de base zijn gebruikte volume en concentratie gekend. Als je aanvangt met de reactievergelijking van deze neutralisatie-reactie te schrijven, inclusief uitbalanceren kan je vinden waarmee de 0.02 mol NaOH mee overeenkomt en kan je verder uitwerken.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-07-02 08:54:46 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Eerst nog 'foto 1' toevoegen als het kan.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Oh excuseer vergeten, ik pas het aan.

Anne-Sophie ( 2016-07-02 09:00:18 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-07-02 08:13:04 -0500

Aantal keer gelezen: 293 keer

Laatst gewijzigd: Jul 03 '16