Stel je vraag
0

fysica vraag 8 augustus 2015

asked 2016-07-02 10:42:43 -0500

Lise.Defieuw gravatar image

Een bolvormige heeft dichtheid p, een straal R en een valversnelling g aan het oppervlak. Op een andere bolvormige planeet met dezelfde dichtheid p en straal 2R is de valversnelling aan het oppervlak gelijk aan? Het antwoord moet zijn : 2g Ik snap niet zo goed hoe ik hier aan de oplossing kan komen. dichtheid = m/V en V= 4pir^3/3 , maar ik zie niet in hoe ik de valversnelling erbij moet betrekken.

alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

3 answers

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2016-07-02 10:56:10 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Zie formularium: Je hebt de algemene gravitatie vergelijking en de valversnelling g. Als je deze twee vergelijkt zie je dat de valversnelling g moet gelijk zijn aan Gm1/r² Dit staat ook in de Rebus cursus uitgelegd.

Je berekent m1 uit volume * dichtheid.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-05-26 10:14:18 -0500

Elisabeth.Lemmens gravatar image

Beste, ik geraak zelf niet verder dan deze stap. Ik snap niet hoe het dan verder op te lossen valt? op het eerste zicht lijkt me het een verschil van 8r^2 maar snap niet hoe we dan aan 2g zouden moeten komen?

C:\fakepath\foto fysica.jpeg

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

1

Elisabeth, in de noemer moet je r² ook vervangen door (2r)² Na vereenvoudigen kom je dan aan 2g.

Myriam@REBUS ( 2017-05-26 13:09:57 -0500 )edit

Ohja nu snap ik het! Dankjewel Myriam!

Elisabeth.Lemmens ( 2017-05-28 04:44:18 -0500 )edit
0

answered 2016-07-02 10:59:19 -0500

Lise.Defieuw gravatar image

dankjewel voor de hulp!

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-07-02 10:42:43 -0500

Aantal keer gelezen: 619 keer

Laatst gewijzigd: May 26 '17