Stel je vraag
0

Chemie 2015-juli vraag 10 (zuur identificeren)

asked 2016-07-02 14:09:36 -0500

Laura.Mertens gravatar image

updated 2017-07-02 09:32:53 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Een zuuroplossing met een concentratie van 12,0 mol.L-1 heeft een massapercentage van 75,0 % en een dichtheid van 1,57 g.mL-1 Welk zuur is aanwezig in de oplossing?

Ik snap niet goed hoe hieraan te beginnen.

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ┬╗ oldest newest most voted
0

answered 2017-06-26 14:09:51 -0500

Johan@REBUS gravatar image

de dichtheid geeft de massa van de oplossing per volume. Hier: 1570 g per 1000ml of 1 Liter. 75% hiervan is het zuur, of je hebt (157075)/100 gram zuur in deze liter. Deze massa is ook 12 mol van dit zuur. Of 1 mol zuur weegt (157075)/(100*12) gram = 98 gram. Dit is de MM van H3PO4.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-07-02 14:15:14 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Via de dichtheid van de oplossing kan je de massa van het zuur in dat volume bepalen. Massa Zuur/MMzuur geeft je normaal de concentratie. Hier krijg je de concentratie 12,0 mol L-1. Dus kan je de MMzuur vinden. Deze vergelijk je met de gegeven MM's on het betreffende zuur te vinden. Dus 1.57g ml-1 = 1570g L-1, ....

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

dus je gebruikt het massapercentage niet? ik kom de formule uit dat MM gelijk is aan dichtheid gedeeld door de concentratie maar dit geeft me niet de juiste oplossing.

Marie.Vangilbergen ( 2017-06-08 04:33:03 -0500 )edit

Als je de dichtheid deelt door de molaire massa krijg je (g/l)/(g/mol) wat dus gelijk is aan mol/l (dit is dan de concentratie) uit die vergelijking kan je de molaire massa halen, deze is ongeveer 131 (1570/12) en dan gebruik je het massaprocent dus doe je 0,75.130 en dan krijg je antwoord B

Laura.Lenaerts ( 2017-06-26 11:33:13 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-07-02 14:09:36 -0500

Aantal keer gelezen: 991 keer

Laatst gewijzigd: Jul 02 '17