Stel je vraag
0

fysica 6.5.4

asked 2016-07-02 14:13:50 -0500

Eline gravatar image

updated 2016-07-02 15:27:15 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Het zou grafiek B moeten zijn, maar waarom kan A niet?

edit retag flag offensive close merge delete

3 answers

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2016-07-02 15:24:08 -0500

Romain@REBUS gravatar image

Bij het begin (t=0) is het raam evenwijdig met het magneetveld, dus is de flux dan 0.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-07-03 05:08:05 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Kijk eens goed bij punt 6.6.1 van de cursus hoe die hoek gedefinieerd wordt. Het is de normaal op het oppervlak. Het oppervlak ligt hier evenwijdig met het magnetisch veld in de beginpositie. De normaal maakt dan een hoek van 90° en de flux is dus B*A* cos 90°.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-07-03 03:48:20 -0500

Eline gravatar image

Ik begrijp het nog altijd niet zo goed, want ze zeggen toch dat de vierkante winding op tijdstip nul loodrecht op het vlak van dit blad ligt? Dus ik dacht dat de flux = B . A . cos (O°) = 1 ?

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-07-02 14:13:50 -0500

Aantal keer gelezen: 230 keer

Laatst gewijzigd: Jul 03 '16