Stel je vraag
1

fysica 9.8

asked 2016-07-03 03:37:08 -0500

Eline gravatar image

ik weet niet goed hoe ik hier aan moet beginnen. je moet hier de diepte berekenen, en de tijd dat je de steen op de grond hoort vallen is 9,5 s dus ik zou totale tijd = 9,5 s nemen = tval + tgeluid maar nu zit ik vast, met de vergelijking, ik had eerst v = - gt gedaan maar dit zou niet kunnen want dan kwam ik uit op 34 s en de tijd is maar 9,5 s dus je zou dan met x = vt - g . t^2/2 moeten werken, maar waarom met deze? want ik dacht dat je er met v = - g . t ook zou kunnen geraken? en dan t invullen in de andere vergelijking?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2016-07-03 05:29:19 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Eline,
Je laat het steentje vallen, dus het heeft geen beginsnelheid. Je hebt ook geen gegevens over de snelheid die het steentje heeft op de bodem. Het enige dat je weet is dat x=g t²/2
Uit deze vergelijking haal je de voorwaarde voor de tijd dat het steentje gaat vallen. (Noem dat t1)
Vervolgens bereken je de tijd nodig voor het geluid om terug naar boven te geraken. (Noem dat t2) t2=x/(340m/s)

9.5 seconden = t1 +t2
Nu is er wat reken werk nodig om hieruit de diepte x te halen. Dit heb ik gedaan door een vierkantsvergelijking te maken met substitutie s=x^0.5 en bij het uitwerken hiervan is er slechts één oplossing positief.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-07-03 03:37:08 -0500

Aantal keer gelezen: 336 keer

Laatst gewijzigd: Jul 03 '16