Stel je vraag
0

Chemie simulatieproef vraag 12

asked 2016-07-03 04:11:39 -0500

Hannah.Boncquet gravatar image

Ik snap hier niet hoe je de pH moet bereken, heeft er iemand een uitleg met berekeningen?

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2016-07-03 04:36:28 -0500

Laura.Mertens gravatar image

Je moet eerst het aantal mol van CaCO3 en MgCO3 berekenen en dan moet je 2 aparte vergelijkingen schrijven en adh van stoigiometrie weet je hoeveel mol HCl in beide reacties aanwezig is. Deze tel je op en dan bekom je 0.95010^-3 mol in 100mL maagzuur. Let op want niet alles word geneutraliseerd. Voor 1L word er dan 510^-4 geneutraliseerd en dan bekom je pH=-log(5*10^-4) = 3,3

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-07-03 04:52:18 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Laura heeft correct weergegeven hoe de uitwerking is. De berekeningen ... Vertrek van de aparte vergelijkingen.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-07-03 04:11:39 -0500

Aantal keer gelezen: 143 keer

Laatst gewijzigd: Jul 03 '16