Stel je vraag
1

meerkeuzetechnieken

asked 2016-07-03 05:26:12 -0500

Claudia.Jorissen gravatar image

updated 2016-07-03 05:31:06 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Tijdens de verbetering van de simulatieproef had een mevrouw gezegd dat je als aantal ingevulde antwoorden een veelvoud van 4 moest nemen. dus bv niet 39 maar 40 ingevulde antwoorden, omdat dit geen negatieve invloed op uw score zou hebben. klopt dit? want ik vind dit nogal raar dus wou ik even checken of ik het goed begrepen heb.

edit retag flag offensive close merge delete

Bespreking:

Niet teveel speculeren over afrondingen. Het enige waar we zeker van zijn: +1 voor een juist antwoord, -0.33 voor een fout en 0 voor blanco. Probeer het gokken te beperken tot vragen waar je 1 of 2 mogelijkheden kan uitsluiten zou ik zeggen.

Myriam@REBUS ( 2017-07-01 13:54:57 -0500 )edit

4 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2016-07-03 05:51:08 -0500

Jaak.Dezeure gravatar image

Ja klopt! op het examen krijg je voor KIW 60 vragen, je vult alle vragen in die je zeker weet en probeert te mikken op rond de 42 vragen. Dan vul je aan met vragen waar je bijna zeker van bent tot je ongeveer 75% van de vragen hebt ingevuld. Stel je hebt dan 44 vragen. Dan mag je extra vragen gokken tot je aan de komt aan een aantal waarvoor geldt: (totaal aantal vragen/2 + n*4) Dus steeds een veelvoud van 4 boven 30. in dit geval is het volgende veelvoud van 4 boven 30 vragen gelijk aan 46. Je kan dus 2 extra vragen gokken omdat je die marge hebt. Dit kan 2 gevolgen hebben: je gokt juist en je haalt extra punten, dit kan er ook voor zorgen dat je het examen juist slaagt in plaats van buist. Of je hebt pech en gokt ze beide verkeerd. -2/3e dus, maar het mooie aan die tactiek is, dat die -2/3e punt u niet gaat doen buizen als je al geslaagd was voor dat je die extra vragen gokte. Het kan je alleen iets feller doen buizen, of juist er door halen! het werkt alleen in je voordeel. Veel succes!

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Dat klopt Jaak! Thx!

Eureka@REBUS ( 2016-07-03 09:45:19 -0500 )edit
0

answered 2016-07-03 11:17:54 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Succes Jaak, maar dan is het wel nodig om voldoende opgaven uit te werken met een correct resultaat.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-07-03 05:50:15 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Alvorens een antwoord te kiezen dien je de opgave uit te werken tot een resultaat. Dit doe je voor zoveel opgaven als mogelijk. Nadien kan je, nadat je je resultaat met het gevraagde hebt gecheckt en je achter je gevonden resultaat staat, betreffend antwoord aankruisen. Dus denk niet dat wanneer je er 44 hebt aangekruist de buit binnen is.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-07-03 09:46:41 -0500

Eureka@REBUS gravatar image

Commentaar van Jaak klopt! Dankjewel

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-07-03 05:26:12 -0500

Aantal keer gelezen: 315 keer

Laatst gewijzigd: Jul 03 '16