Stel je vraag
1

kookpunten chemie

asked 2016-07-03 05:51:52 -0500

Isabelle.Remels gravatar image

updated 2016-07-03 07:51:56 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Als de molecuulmassa stijgt, daalt of stijgt het kookpunt dan?

In sommige boeken staat dalen, in andere boeken stijgen... En hoe kan je dit weten? Het lijkt mij eerder logisch dat het kookpunt stijgt aangezien er meer/sterkere krachten zijn op een molecule met een grote massa.

Bedankt

Isabelle

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2016-07-03 06:22:07 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Dit is inderdaad zo. Gelijkaardige vraag werd reeds eerder op dit forum gesteld. Zie o.m. Chemie: kookpunt van 04 juli '15.

edit flag offensive delete link more
1

answered 2016-07-03 06:25:57 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Je kan niet zo maar de molecuulmassa koppelen aan een hoog of laag kookpunt. De molecuulmassa van chloroform, CHCl3 is 119, die van heptaan is 100. Toch heeft heptaan een hoger kookpunt. Je zal op het toelatingsexamen altijd een opgave krijgen waarbij je logisch moet redeneren. Hier zal je over het algemeen moleculen krijgen waarbij het aantal koolstofatomen identiek is. Hier moet je op zoek naar de intermoleculaire krachten die het kookpunt beïnvloeden.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Oké bedankt!

Isabelle.Remels ( 2016-07-03 06:29:04 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-07-03 05:51:52 -0500

Aantal keer gelezen: 322 keer

Laatst gewijzigd: Jul 03 '16