Stel je vraag
0

fysica juli 2010 vraag 10

asked 2016-07-03 09:14:14 -0500

Anne-Sophie gravatar image

updated 2016-07-03 12:09:15 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Ik snap wel hoe je weet dat het aantal mol bij evenwicht 2.15 zal bedragen (berekening bijgevoegd). Maar hoe moet je redeneren om te weten in welke richting de vloeistof vloeit gedurende stap 2? image description image description

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2016-07-03 12:12:28 -0500

Isabelle.Remels gravatar image

updated 2016-07-03 12:12:49 -0500

Bij afkoeling zal de massa (en ook het aantal mol) in die 'ruimte' altijd toenemen: zo weet je dat de reactie van B naar A loopt

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-07-03 09:14:14 -0500

Aantal keer gelezen: 218 keer

Laatst gewijzigd: Jul 03 '16