Stel je vraag
1

biologie 5.17

asked 2016-07-03 09:15:48 -0500

Anne-Sophie gravatar image

Ik heb bij de vraag welk hormoon belangrijk is net voor de bevalling antwoord A, progesteron maar moet dit niet choriongonadotrofine zijn?

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2016-07-03 09:23:03 -0500

Margot.VanDaele gravatar image

choriongonadotrofine is enkel belangrijk aan het begin van de zwangerschap. Het embryo zelf produceert dit om het gele lichaam in stand te houden. Die vraag is een beetje slecht gesteld, want ze bedoelen niet nét voor de bevalling maar de laatste maanden. Dan is progesteron belangrijk om de baarmoeder ontspannen te houden

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-07-04 09:48:59 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Correcte uitleg Margot!

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-07-03 09:15:48 -0500

Aantal keer gelezen: 115 keer

Laatst gewijzigd: Jul 04 '16