Stel je vraag
1

9.11 chemie

asked 2016-07-03 09:28:54 -0500

Eline gravatar image

updated 2016-07-03 09:41:11 -0500

Koen@REBUS gravatar image

image description

Bij 9.11 moet je alle mogelijke isomeren van dit alkeen geven, ik op deze manier aan 4 isomeren, maar heb ik deze juist uitgewerkt?

edit retag flag offensive close merge delete

7 answers

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2016-07-03 13:25:38 -0500

Koen@REBUS gravatar image

updated 2016-07-03 16:04:16 -0500

Ik heb even je oplossing verbeterd.

image description

Bijkomend moet er eigenlijk rechtgezet dat het antwoord voor deze opgave 6 isomeren is.

Opgave 9-11 – Hoeveel isomeren kan je vinden van C4H8?

Dus is cyclobutaan en methylcyclopropaan ook een isomeer dat aan de brutoformule C4H8 voldoet. Wanneer je een dergelijke opgave krijgt vergeet dus niet ook de cylische isomeren in rekening te brengen wanneer de molecule één of meerdere onverzadigdheden heeft.

edit flag offensive delete link more
1

answered 2016-07-03 09:36:30 -0500

Kaat.Mortelmans gravatar image

Is 4 niet hetzelfde als 2?

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-07-03 15:11:56 -0500

Johan@REBUS gravatar image

updated 2016-07-03 16:06:01 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Tenzij ik iets over het hoofd zie : 1-buteen 2-cis-buteen 2-transbuteen methylpropeen cyclobutaan methylcyclopropaan. Er zijn 4 a-cyclische isomeren C4H8, en, 2 cyclische. Totaal 6. De opgave 'Hoeveel a-cyclische isomeren kan je vinden van C4H8?' geeft antwoord 4; De opgave 'Hoeveel isomeren kan je vinden van C4H8?' geeft antwoord <c> 6. Het is dus belangrijk de opgave grondig te lezen en te analyseren. Het bekomen resultaat dien je te checken met de 'Vraag' alvorens een antwoord aan te duiden.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-07-03 09:39:43 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Kaat, dat heb je goed gezien. 4 is inderdaad identiek aan 2. Eline heb je goed de verschillende stappen doorlopen. Ik zie rechts op je antwoordblad ook nog Optische isomerie en CIS-Trans isomerie staan. Heb je ook rekening gehouden met dit type isomerie.

Kaat en Eline, Vinden jullie nog extra Stereo-Isomeren?

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-07-03 10:52:18 -0500

Eline gravatar image

image description

Ik heb dit gevonden 1 cis , 1 trans en 2 structuurisomeren

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-07-03 15:00:44 -0500

Koen@REBUS gravatar image

updated 2016-07-03 16:01:51 -0500

Er zijn wel degelijk 6 isomeren. 1) but 1 een 2) CIS but 2 een 3) TRANS but 2 een 4) 2 methyl propeen 5) cyclobutaan 6) methyl cyclopropaan

Akkoord?

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-07-03 14:52:29 -0500

Eline gravatar image

Bedankt!! maar hoe bekom je het 5de isomeer? Want, je hebt 2 structuur isomeren, 1 cis-trans en 1 cyclische isomeer maar verder zie ik er geen?

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-07-03 09:28:54 -0500

Aantal keer gelezen: 2,984 keer

Laatst gewijzigd: Jul 03 '16