Stel je vraag
0

fysica juli 2013

asked 2016-07-03 15:52:20 -0500

Anne-Sophie gravatar image

updated 2016-07-03 16:26:19 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

In de cursus staat dat de veerkracht de uitrekking steeds tegenwerkt. Hier steunt de bol op de veer en wordt ze ingedrukt, en toch moet de veerkracht richting beneden worden genomen? image description image description

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2016-07-03 16:03:50 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Bereken de archimedeskracht. Deze is naar boven gericht, want de dichtheid van de bol is kleiner dan de dichtheid van de vloeistof. De bol wil naar boven drijven, de veer houdt de bol tegen.

Als je de kracht naar boven hebt vind je ∆l=k F Dit is dus een kracht die de veer uitrekt.
Volgens mij is het oplossing A

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Omdat die F de veer uitrekt, is de veerkracht naar onder gericht dan?

Anne-Sophie ( 2016-07-03 16:19:17 -0500 )edit

En het is inderdaad oplossing A.

Anne-Sophie ( 2016-07-03 16:19:29 -0500 )edit

De veer trekt de bol naar onder. (Denk aan een boei in de zee, of een vlotter in de spoelbak van de W.C. alleen worden die dingen niet met een veer naar beneden gehouden)

Myriam@REBUS ( 2016-07-03 16:22:18 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-07-03 15:52:20 -0500

Aantal keer gelezen: 958 keer

Laatst gewijzigd: Jul 03 '16