Stel je vraag
0

fysica 3.1.5 en juli 2007 vraag 2

asked 2016-07-03 16:04:53 -0500

Anne-Sophie gravatar image

updated 2016-07-03 16:25:36 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Bij 3.1.5 heb ik bij deeltje F dat dit altijd waar is want de centripetale kracht is geen echte kracht. Maar bij het maken van vraag 2 juli 2007 begon ik te twijfelen aangezien hier het juiste antwoord B is? image description

edit retag flag offensive close merge delete

3 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2016-07-04 01:26:08 -0500

De centripetale kracht is idd geen echte kracht. De resulterende kracht (de som van alle krachten, rekening houdend dat het vectoren zijn) staat volgens de richting en zin van de versnelling. Het is dit laatste dat in de examenvraag het gevraagde is.

edit flag offensive delete link more
1

answered 2016-07-03 16:19:59 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Het juiste antwoord is inderdaad B. De weg moet een kracht uitoefenen op de wagen, anders zou deze uit de bocht vliegen.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-07-04 02:07:42 -0500

Anne-Sophie gravatar image

Dus dan is bij mij 3.1.5 niet waar? Aangezien er altijd een resulterende kracht moet zijn?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Bij 3.1.5. F is het antwoord inderdaad nooit waar. Als je op een kromme baan met een constante snelheid beweegt, dan voer je een ECB uit. En bij een ECB heb je altijd een resulterende kracht die naar het middelpunt toe gericht is.

Ercan@REBUS ( 2016-07-04 16:15:25 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-07-03 16:04:53 -0500

Aantal keer gelezen: 303 keer

Laatst gewijzigd: Jul 04 '16