Stel je vraag
0

4.56 chemie

asked 2016-07-03 16:16:29 -0500

Eline gravatar image

updated 2016-07-03 16:24:58 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

image description

De dichtheid van zuivere glycerol is 1,26 g/ml. Men neemt 80 ml zuivere glycerol en men lengt aan tot 500 ml. Bereken de concentratie van de bekomen oplossing in mol/l

Bij 4.56 kom ik uit op C2 = 2,7 M maar het moet 2,2 M zijn is dit een afrondingsfoutje of klopt mijn redenering niet? Ik heb de dichtheid 1,26 g/ml omgezet naar 1000 ml en dan heb ik bepaald hoeveel gram er in 80 ml zit en dan kwam ik uit op 124,8 g nadien heb ik de verdunningswet toegepast, en mijn C2 eruit gehaald en voor mijn C1 heb ik mijn massa glycerol voor mijn volume ingevuld gedeeld door de molaire massa maal het volume dus aantal mol gelijkgesteld aan C2 x V2

edit retag flag offensive close merge delete

Bespreking:

Er staat toch aanlengen tot 500 ml.

Myriam@REBUS ( 2016-07-03 16:24:15 -0500 )edit

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2016-07-04 01:19:14 -0500

Eline gravatar image

Bedankt, het moet inderdaad 100,8 gram zijn en dan delen door molair = aantal mol op aangelengd volume ik heb ook ergens fout gerekend met mijn massa zie ik net.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

delen door molaire massa bedoel ik!

Eline ( 2016-07-04 01:20:56 -0500 )edit
0

answered 2016-07-03 16:57:05 -0500

Koen@REBUS gravatar image

updated 2016-07-03 16:57:39 -0500

Als je 80 ml zuiver glycerol neemt van een oplossing met een dichtheid van 1,26 gram per ml dan heb je 100,8 gram glycerol. Deze leng je aan tot 0,5 L.

Je hebt dus 100,8 gram / 92 gram/mol = +/- 1,1 mol. Deze hoeveelheid glycerol zit in 0,5 L.

De concentratie = +/- 1,1 mol / 0,5 L = +/- 2,2 mol/L

Je hebt iets fout gedaan in je redenering. Ben je met bovenstaande redenering akkoord?

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-07-03 16:16:29 -0500

Aantal keer gelezen: 268 keer

Laatst gewijzigd: Jul 04 '16