Stel je vraag
1

wiskunde oef kansen

asked 2016-07-04 04:30:49 -0500

Laura.Mertens gravatar image

OPGAVE: De kans dat iemand aan een bepaalde ziekte lijdt is 10%. De kans dat een ziek persoon bij een test ook positief test is 90%. De kans dat een gezonde persoon bij een test ook negatief test is 95%.

Wat is de kans dat iemand die een positieve test voor de ziekte aflegt toch gezond is?

Ik snap niet wat ze nu eigenlijk willen weten?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2016-07-04 04:48:42 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

10% mensen is ziek. Daarvan zal 9% positief testen.

90% mensen is niet ziek. Daarvan zal 90*5/100=4,5% positief testen.

Nu gaan we de voorwaardelijke kans berekenen. Gegeven dat iemand positief test, wat is de kans dat die persoon gezond is.
P (gezond en positief testen)/positief testen.

Berekening: 4,5%/(9% +4,5%)=4,5/13,5

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-07-04 04:30:49 -0500

Aantal keer gelezen: 188 keer

Laatst gewijzigd: Jul 04 '16