Stel je vraag
1

biologie 4.38

asked 2016-07-04 05:26:45 -0500

Anne-Sophie gravatar image

updated 2016-07-04 05:28:41 -0500

Waarom is het hier antwoord C? De leidende streng is toch (3'-5') en deze wordt toch in 1 keer aangemaakt? Dit staat in hb bio voor jou 5/6 p 22

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2016-07-04 09:47:59 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Zie antwoord op je mail ;)

Let op of ze het hebben over de afgelezen of de gemaakte streng!

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-07-04 05:26:45 -0500

Aantal keer gelezen: 187 keer

Laatst gewijzigd: Jul 04 '16