Stel je vraag
1

Kans kleinkind recessieve ziekte

asked 2016-07-04 05:36:26 -0500

Jaak.Dezeure gravatar image

Beste, Hoe moet ik deze oefening oplossen? We weten toch niks over de aangetrouwden, we kunnen ook niks uit hardy weinberg concluderen. Hoe weten we dan welke genotype deze hebben? Voor de anderen is het wel te berekenen daar begrijp ik dat het 2/3e is. Er is mij verteld geweest dat als het er niet bij staat dat we er vanuit mogen gaan dat aangetrouwden homozygoot zijn voor het dominante, niet-zieke allel. Klopt dit? Alvast bedankt, Jaak

image description

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2016-07-04 09:46:45 -0500

Martine@REBUS gravatar image

In onze oefeningen hebben we de vermelding erbij gezet dat het gaat om aangetrouwde homozygoten. Nu als het een ernstige recessieve ziekte is de kans wel groot dat het om een homozygoot gezonde persoon zal gaan. Het antwoord op deze vraag is 1/36 (dus 2/31/21/41/22/3).

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-07-04 05:36:26 -0500

Aantal keer gelezen: 162 keer

Laatst gewijzigd: Jul 04 '16