Stel je vraag
0

Analoge organen

asked 2016-07-04 07:45:15 -0500

Jaak.Dezeure gravatar image

voor de definitie van analoge organen hebben we gezien. Organen die niet zijn ontstaan uit eenzelfde structuur of een gemeenschappelijke voorouder maar die door aanpassing aan het milieu een vergelijkbare functie hebben met die organen van andere soorten. Het grootste verschil tussen homologe en analoge organen ligt dus bij hetgeen van de gemeenschappelijke voorouder, maar als we zo een vraag krijgen, hoe ver moeten we dan terug gaan kijken want als we ver genoeg teruggaan hebben de meeste soorten wel ergens een gemeenschappelijke voorouder? Alvast bedankt, Jaak

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2016-07-04 09:40:02 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Terechte opmerking, maar ze zullen de vragen vast niet zo dubieus stellen. Maar kijk vooral naar de gegeven voorbeelden: Homologie (bouwplan voorarm mens & dolfijn) - analogie (haai & dolfijn). Probeer de vraag ook goed te analyseren, zodat je opmerkt wat het belangrijkste is geweest... de omgeving of toch nog een redelijk recente voorouder.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-07-04 07:45:15 -0500

Aantal keer gelezen: 2,778 keer

Laatst gewijzigd: Jul 04 '16