Stel je vraag
0

wiskunde 2009 juli vraag 5

asked 2016-07-04 07:56:44 -0500

Anne-Sophie gravatar image

updated 2016-07-04 08:33:45 -0500

Ik begrijp wel met redeneren dat het antwoord B moet zijn, maar met de berekening niet. Waar doe ik het fout? image description image description

Net zoals oefening 8 van augustus 2009?? image description image description

edit retag flag offensive close merge delete

3 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2016-07-13 16:25:53 -0500

Ibrahim.Khlosi gravatar image

De tweede methode is blijkbaar niet goed geüpload, hier is hij nog eens: http://imgur.com/9lQt1f0

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-07-13 15:08:25 -0500

Ibrahim.Khlosi gravatar image

updated 2016-07-13 15:11:57 -0500

Ik snap niet zo goed hoe je aan de laatste twee regels van de vraag van juli komt, die zelfde stap begrijp ik ook niet bij de vraag van augustus. Als je dat kan uitleggen, kan ik je misschien verder helpen en aantonen waar je fout is.

Maar het is veel gemakkelijker en (naar mijn mening) dus ook veel beter om zulke vragen op die manier op te lossen: WP_20160713_004.jpg

Of als alternatief, op deze methode:

image:![WP_20160706_003.jpg](/C:\Users\ibrahim\Desktop\ibi\toelatingsproef\16\rebus/img.jpg"WP_20160706_003.jpg"

Beter laat dan nooit, ik hoop dat je hier iets aan hebt.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-07-04 08:47:30 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

AB=A'B' Als A' gelijk staat aan 0,5A dan moet B'=2B

Dus zal B verdubbelen, wat neerkomt op een stijging met 100%

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ja dat bedoelde ik met dat ik het wel begreep met het redeneren, maar wat doe ik fout in mijn berekening? En bij de vraag van augustus?

Anne-Sophie ( 2016-07-04 08:49:53 -0500 )edit

Als je B deelt door 50/100 komt dit toch uit op maal 2?

Myriam@REBUS ( 2016-07-04 09:01:54 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-07-04 07:56:44 -0500

Aantal keer gelezen: 270 keer

Laatst gewijzigd: Jul 13 '16