Stel je vraag
4

Wat vonden jullie van het toelatingsexamen juli 2016?

asked 2016-07-05 15:35:21 -0500

Eureka@REBUS gravatar image

updated 2016-07-09 15:33:25 -0500

Graag jullie commentaar ivm de 4 vakken en het IVV gedeelte? Was het moeilijk? Tijdsdruk?

edit retag flag offensive close merge delete

9 answers

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2016-07-07 23:27:07 -0500

Eureka@REBUS gravatar image

updated 2016-07-09 02:26:32 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Wiskunde was inderdaad een beetje anders, vandaar dat de meeste studenten het moeilijk vonden. Minder rekenen en meer denkwerk (zoals de verandering met Fysica vorig jaar). Maar uiteindelijk was wiskunde goed te doen. Vijf gemakkelijke vragen en vijf gewone vragen. Er zijn wel 2 moeilijke vragen bij waar je toch goed moest nadenken. Meer werken met parameters. En daar hebben studenten het ook moeilijker mee blijkbaar. Scheikunde en fysica waren dan weer goed te doen. Biologie had een paar andere accenten maar ook daar geen al te grote moeilijkheden. IVV tekst was moeilijk maar vraagstelling ook doenbaar. We zijn benieuwd naar de punten maar duimen voor een goed resultaat!

edit flag offensive delete link more
1

answered 2016-07-07 14:43:18 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Elke liet ons volgend bericht:

Beste

Alles was zeer gelijkend op de oefeningen van rebus zelf, wiskunde was voor iedereen dat ik ken een tegenvaller. Iedereen kon maximaal 3 vragen van de 15 invullen. Normaal is wiskunde mijn beste vak, maar dit had ik echt niet verwacht. De rest was redelijk oke.

Fysica en chemie waren redelijk eenvoudig en biologie had toch enkele moeilijkere twijfelvragen.

Groetjes

edit flag offensive delete link more
1

answered 2016-07-07 05:57:33 -0500

Ann-Sophie.Lambrechts gravatar image

Ik vond de voorbereidingen van Rebus heel goed. Als ik eerlijk mag zijn vond ik wel dat het deel wiskunde van het simulatie examen gemakkelijker was dan de wiskunde op het ingangsexamen. Biologie was dan wel weer gemakkelijker op het ingangsexamen en chemie en fysica vond ik gelijkwaardig. Met de tijdsdruk had ik geen problemen want ik was wel altijd goed optijd klaar. In het algemeen vond ik het ingangsexamen dit jaar wel moeilijker dan de andere jaren.

Ann-Sophie

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Hartelijk dank Ann-Sophie! Wiskunde was anders dan de voorbije jaren en daarom ook als moeilijker aanzien. Wij hebben ook jammer genoeg geen glazen bol maar wiskunde op toelatingsexamen was vooral in de voormiddag iets moeilijker! We zullen duimen voor een goed resultaat! Laat ons zeker iets weten!

Eureka@REBUS ( 2016-07-09 15:26:05 -0500 )edit
1

answered 2016-07-10 08:44:42 -0500

Eline gravatar image

Ik vond wiskunde in de voormiddag wel moeilijk, moeilijker dan ik verwacht had. Chemie viel over het algemeen goed mee, fysica vond ik minder moeilijk dan op het simulatie examen. Bij biologie waren er eenvoudige vragen, maar ook wel een paar waar ik twijfelde tussen 2 antwoorden. De IVV tekst viel beter mee dan ik dacht bij het tweede gedeelte, omdat je veel uit de grafieken kon halen.

edit flag offensive delete link more
1

answered 2016-08-11 04:44:10 -0500

Laura.Mertens gravatar image

Hoe kunnen we best wiskunde leren? dit is normaal mijn beste vak en na vele oefeningen te hermaken had ik er vertrouwen in tot ik de vragen zag..

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Net zoals vorig jaar waren er een paar nieuwe types vragen. Daar kan je op trainen. Ze zullen zeer waarschijnlijk terug komen in augustus. Verder is het zeer belangrijk de vragen GOED TE LEZEN. Ervaring leert dat studenten vaak niet alle elementen van een vraag lezen of onthouden.

Myriam@REBUS ( 2016-08-15 13:08:03 -0500 )edit
1

answered 2016-07-07 02:21:28 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Ik zal er nog een antwoord bijzetten. Blijkbaar wekt dat de nieuwsgierigheid.

Misschien even provoceren: de meeste vragen van wiskunde waren goed te doen. Vaak moest je wel eerst de situatie kunnen schetsen. Zeg niet dat ik daar nooit aandacht aan besteed heb. Dat je voor een aantal vragen 'out of the box' moet denken is niet nieuw en zagen we de vorige jaren ook al aankomen. Kennis van merkwaardige producten en andere reken regels loont. Cfr vraag met cos³x - sin³x Myriam

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-07-15 15:34:33 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Vonden de meer dan 280 visitors van het examen allen hetzelfde. Dan vinden zij gemakkelijk dat het een moeilijk examen was. Weinigen stellen zichzelf in vraag: Heb ik mijzelf wel voldoende voorbereid om aan de huidige wijze van vraagstelling een antwoord te bieden? Maak ik me er zelf niet te gemakkelijk vanaf? Doe ik mijn voorbereiding wel met voldoende diepgang? Heb ik na mijn voorbereiding het inzicht dat van mij wordt verwacht? Sla ik de aanbevelingen van de rebus-experts niet in de wind? Of vindt je dat Rebus je niet voldoende of juist voorbereid? LAAT HET gerust WETEN. Al bij al was het examen niet moeilijk, alleen ANDERS dan de vorige. Maar wat had je verwacht. Bedankt voor je eerlijke reacties.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-07-06 15:00:41 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Reeds meermaals werd deze vraag geconsulteerd. Alle 'viewers' willen weten wat hun collegae van het TAT-ex vonden. Geen één wil zijn eigen indrukken kwijt. Het examen is nu voorbij. Binnen enkele dagen zijn de 'resultaten' beschikbaar. Voor ons is het belangrijk te weten wat jullie van het examen vonden en of onze voorbereiding hieraan tegemoet kwam. Laat uw consult meer zijn dan 'voyeurisme'.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

17 minuten verder en 7 vieuw's meer, niets nieuws.Have nuts.

Johan@REBUS ( 2016-07-06 15:19:59 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-07-05 15:35:21 -0500

Aantal keer gelezen: 4,162 keer

Laatst gewijzigd: Aug 11 '16