Stel je vraag
1

Chemie 2016-juli - Examen juli 2016

asked 2016-07-30 10:37:22 -0500

Ibrahim.Khlosi gravatar image

updated 2017-07-02 17:20:03 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Zijn er mensen die zich enkele vragen herinneren van het examen van juli 2016? Deel het hier als je wilt, ookal herinner je je de antwoordmogelijkheden niet, ookal herinner je je een deel van de vraag niet (misschien kan iemand anders aanvullen). Alle beetjes helpen!

Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2016-07-30 13:21:41 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

updated 2016-08-06 05:20:49 -0500

Ibrahim,

We hebben bij Rebus het hele examen opnieuw kunnen samenstellen voor de 4 wetenschapsvakken. We zullen deze informatie gebruiken in de lessen van deze zomer.

Als je daar info over wil neem contact op met ons secretariaat.

Myriam

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-07-30 10:37:22 -0500

Aantal keer gelezen: 970 keer

Laatst gewijzigd: Jul 02 '17