Stel je vraag
0

Stelsel opstellen

asked 2016-08-03 09:13:04 -0500

Ibrahim.Khlosi gravatar image

Kan iemand me hiermee helpen:

"Verdeel 37000 euro in 3 delen die belegd worden tegen 4%, 5% en 6% per jaar en die na een jaar dezelfde opbrengst opbrengen."

Ik denk dat je hier een stelsel met 3 vergelijkingen moet opstellen, maar de enige vergelijking die ik kan bedenken is: x+y+z=37000.

Alvast bedankt voor de hulp!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
2

answered 2016-08-03 14:04:25 -0500

Ook de opbrengst van de 3 delen moet gelijk zijn dat zijn nog eens 2 onafhankelijke vergelijkingen: bijvoorbeeld $0.04x=0.05y$ en $0.05y=0.06z$

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ah ok, waar ik aan dacht was: 1.04x=1.05y en 1.05y=1.06z en toen ik het probeerde op lossen m.b.v. een matrix, vergde het heel veel rekenwerk, daarom twijfelde ik. Allesinds bedankt voor de hulp!

Ibrahim.Khlosi ( 2016-08-03 16:17:12 -0500 )edit

Waar ik ook wat moeite mee heb, is de volgende oefening: "In een afdeling van een autofabriek worden 3 modellen A, B en C gemaakt. Voor de assemblage zijn er 52 manuren nodig voor model A, 78 voor B en 94 voor C. In deze afdeling werken 260 arbeiders 32 uur per week. De marktafdeling voorspelt...

Ibrahim.Khlosi ( 2016-08-03 16:19:26 -0500 )edit

...voorspelt dat de vraag naar model A dubbel zo groot zal zijn als de vraag naar model B en de vraag naar model C 10% van de productie zal bedragen. Hoeveel auto's zal men per week produceren, rekening houdend met de prognose van de marketing?

Ibrahim.Khlosi ( 2016-08-03 16:29:04 -0500 )edit

De vergelijkingen waar ik aan dacht zijn: 52A+78B+94C=8320; A=2B en C=(A+B+C)/10. Met A=aantal auto's geproduceerd van model A, etc. Ik ben hier echter onzeker over. Die 8320 van de eerste vergelijking komt van 260•32. Is dit een juiste redenering? Nogmaals, bedankt voor de hulp!

Ibrahim.Khlosi ( 2016-08-03 16:35:18 -0500 )edit

Ik ben er al aan uit geraakt, toch bedankt!

Ibrahim.Khlosi ( 2016-08-05 05:25:48 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-08-03 09:13:04 -0500

Aantal keer gelezen: 363 keer

Laatst gewijzigd: Aug 03 '16