Stel je vraag
0

valversnelling fysica 2.2.5

asked 2016-08-05 05:34:25 -0500

Isabelle.Remels gravatar image

updated 2016-08-05 05:35:01 -0500

Ik twijfel tussen 2 mogelijke antwoorden op deze vraag. Is g overal constant positief/negatief doordat de zwaartekracht altijd 'hetzelfde' is of afwisselend positief (bal omhoog) of negatief (bal omlaag) door keuze van richting van de as. C:\fakepath\a.jpg C:\fakepath\b.jpg

Alvast bedankt

Isabelle

edit retag flag offensive close merge delete

3 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2016-08-08 03:49:23 -0500

Ibrahim.Khlosi gravatar image

Correctie: ik gebruikte telkens het woord "richting", maar het is veel correcter om telkens het woord "richting" door het woord "zin" te vervangen in mijn antwoord.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-08-05 10:34:36 -0500

Isabelle.Remels gravatar image

Oké, dankuwel!

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-08-05 10:30:56 -0500

Ibrahim.Khlosi gravatar image

updated 2016-08-05 10:36:42 -0500

Hallo Isabelle

Het is het tweede: g is negatief wanneer het in de negatieve richting van de as gaat en positief wanneer het in de richting volgens de positieve richting van de as gaat. De valversnelling is een vector. En die wordt gekenmerkt door een norm (=grootte=9,8) en een richting (positief of negatief, naargelang de gekozen positieve richting van de as). Dat is de enige betekenis van een minteken wanneer het over de valversnelling gaat. Dit geldt trouwens ook voor alle versnellingen.

Ik hoop dat dit nuttig was :)

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-08-05 05:34:25 -0500

Aantal keer gelezen: 645 keer

Laatst gewijzigd: Aug 08 '16