Stel je vraag
2

Immuniteit

asked 2014-06-27 06:30:01 -0500

YuDi gravatar image

updated 2015-03-13 17:05:22 -0500

yannick gravatar image

Ik heb 2 vraagjes over immuniteit.

1) Als je immuun bent voor een ziekte betekent dat dan dat je

a. geen koorts meer krijgt als je die ziekte krijgt. b.dat je geen complicaties meer kan krijgen. c. dat je de ziekt niet leer kan krijgen d. dat het langer duurt voordat de ziekte opnieuw uitbreekt

2) fagocyterende witte bloedcellen behoren tot

a. (lymfocyten en doden ziekteverwekkers door ze in te sluiten en met enzymen te verwijderen. b. lymfocyten en doden ziekteverwekkers door ze inactief te maken door antistoffen c. de leukocyten en doden ziekteverwekkers door ze in te sluiten en met enzymen te verwijderen. d. de leukocyten en doden ziekteverwekkers door ze inactief te maken door antistoffen

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
2

answered 2014-06-27 11:45:46 -0500

Veerle@Rebus gravatar image

updated 2015-03-13 17:05:34 -0500

yannick gravatar image

Beste,

Zijn deze de echte vragen die gesteld werden of zou het kunnen dat een aantal van de oplossingen niet helemaal correct zijn? Ze zijn niet helemaal volledig/genuanceerd:

De meest correcte antwoorden zijn:

vraag 1: antwoord c Bij een eerste besmetting worden geheugencellen gemaakt die informatie bevatten om bij een tweede besmetting zeer snel antistoffen te maken, zodat de ziekteverwekker snel uitgeschakeld is. Dit noemt men ‘immuun zijn voor een ziekte’. Bij een tweede besmetting worden daardoor veel sneller antistoffen gevormd om de ziekteverwekker uit te schakelen.

vraag 2: antwoord c Lymfocyten zijn belangrijk voor verworven afweer (B- en T-lymfocyten), terwijl fagocytose door leukocyten gebeurt. Ze gaan de indringer doden door hem in te sluiten en met enzymen te verwijderen. Dit antwoord geldt enkel als de omschrijving 'fagocyterende witte bloedcellen' = macrofagen. Natural Killer cellen zijn immers wel lymfocyten.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

1

Dit zijn letterlijk overgenomen vragen van een voorbereidningscursus van de universiteit :) Alvast bedankt!

YuDi ( 2014-06-27 12:24:27 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Statistieken

Datum: 2014-06-27 06:30:01 -0500

Aantal keer gelezen: 295 keer

Laatst gewijzigd: Mar 13 '15