Stel je vraag
1

Oefening op hydrostatica

asked 2016-08-14 07:30:44 -0500

Isabelle.Remels gravatar image

updated 2016-08-14 07:43:00 -0500

Vraag: Een stuk hout drijft op alcohol. Een volume van 7,80 dm^3 steekt boven het vloeistofoppervlak uit. (ρhout = 0,600 g/cm3, ρalcohol = 0,800 g/cm3) De massa van het stuk hout is: a) 2,60 kg. b) 18,7 kg. c) 24,9 kg. d) 31,2 kg.

Hoe bereken ik hier de massa? Ik dacht er aan om de archimedeskracht gelijk te stellen aan de zwaartekracht, maar dan kom ik niet tot een oplossing...

image description

Alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2016-08-15 01:10:57 -0500

Isabelle.Remels gravatar image

Bedankt, mijn antwoord komt uit!

edit flag offensive delete link more
1

answered 2016-08-14 14:06:35 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Begin eens met:

X* 0.600 * g = (x -7,80) * 0.800 * g

Zo hou je rekening met het feit dat er een stuk hout boven de alcohol uitsteekt.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-08-14 07:30:44 -0500

Aantal keer gelezen: 461 keer

Laatst gewijzigd: Aug 15 '16